SIMIRádce

kondrava

Profil

Jmenuji se Kateřina Ondráčková a výrobou šperků se zabývám víc než pět let. Mám ráda barvy a to se odráží i v mých špercích.  V mé nabídce naleznete ručně tkanou (šitou) bižuterii a šperky vytvořené technikou zvanou ketlování tj. spojováním korálků do řetízku pomocí oček z drátku. V současné době se ale nejvíce věnuji tvorbě šperků z přírodních šperkových kamenů pomocí techniky chainmaille neboli kroužkování.

O výrobním materiálu

Kvalita použitého materiálu je pro mě velmi důležitá.  Přírodní šperkové kameny nakupuji ve Velké Británii a  jednoznačně dávám přednost kamenům čistě přírodním tj. nebarveným, nevypalovaným atd.  

Má bižuterie je vyrobena ze skleněných perlí, perliček a kamenů vyrobených v České republice, převážně na Jablonecku.

Jako materiál pro bižuterní kovodíly používám nerezovou ocel třídy 316L tzv. chirurgickou ocel nebo nerezovou ocel třídy 304, a to zejména kvůli jejich vysoké odolnosti, barevné stálosti a lesku; neopomenutelná je i dobrá snášenlivost chirurgické oceli mezi jedinci citlivými na různé kovy. 

Informace o dopravě

Zboží zasílám prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní. Bižuterie je dodána v pevné papírové dárkové krabičce s vnitřkem z flokovaného (hebkého) molitanu, která je vhodná i pro dlouhodobé uchovávání šperku. V závislosti na velikosti šperku jako vnější obal používám převážně protinárazové obálky, případně kartonové krabice.

Za doručení zásilky účtuji jednotné poštovné ve výši 49 Kč. 

Poplatek zahrnuje doručení zásilky a obalový materiál.

Termín doručení

Zakoupené předměty odesílám nejpozději následující pracovní den. V případě platby předem je to nejpozději následující pracovní den po obdržení platby za zboží. Zásilka vám bude doručena obvykle následující pracovní den po dni podání. Informace o stavu a dodání zásilky jsou k dispozici na stránkách České pošty zpravidla následující pracovní den nebo na bezplatné telefonní lince České pošty 800 177 889. Číslo zásilky obdržíte emailem spolu s potvrzením o expedici zboží.

Reklamace poškozené zásilky

Při přebírání zásilky zkontrolujte, zdali není obal poškozen. Poškozenou zásilku můžete buď odmítnout převzít, nebo ji můžete otevřít před zaměstnancem přepravní společnosti a zjistit, zdali nedošlo k poškození jejího obsahu. Odmítnutá zásilka bude uložena na poště, kde bude zahájeno reklamační řízení, viz odstavce 26 až 30 Reklamace poštovních zásilek na webových stránkách České pošty. 

Pokud dodatečně zjistíte, že obsah zásilky byl poškozen, je nutné uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty, a to do dvou pracovních dnů po převzetí.

Platební informace

V současné době přijímám dva způsoby platby:

 • na dobírku při převzetí zboží

Zboží uhradíte v hotovosti zaměstnanci České pošty při převzetí zboží. Tato služba je zpoplatněna částkou ve výši 41 Kč.

 • předem bankovním převodem

Platební informace obdržíte při potvrzení objednávky.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující – nepodnikatel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí zakoupeného předmětu. V případě, že Prodávající - podnikatel nepředal Kupujícímu - nepodnikateli informace, které stanoví zákon, činí tato lhůta pro odstoupení tři (3) měsíce od převzetí zakoupeného předmětu. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu bydliště Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 • Pokud bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nemůže Kupující - nepodnikatel odstoupit od kupní smlouvy kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.
 • V případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dnů se kupní smlouva od počátku ruší. Zakoupený předmět musí být Prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • V případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dnů vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruky a reklamace

 • Prodejce odpovídá Kupujícímu za to, že Kupující obdrží zboží, které bude odpovídat zboží prodávanému v aukci, zejména, že bude bez vad a bude mít uváděné vlastnosti. 
 • Pokud Kupující obdrží neodpovídající zboží, má právo, aby Prodejce bezplatně a bezodkladně uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Prodejce je povinen se s Kupujícím dohodnout, zda problém bude řešen výměnou zboží nebo opravou věci. Pokud není tento postup možný, může Kupující požadovat slevu, nebo od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží a obdržet nazpět uhrazenou platbu. Toto neplatí, pokud Kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl před převzetím věci, nebo rozpor sám způsobil.
 • Pokud Kupující objeví rozpor s kupní smlouvou do šesti měsíců od převzetí věci, považuje se to za rozpor, který existoval již při převzetí věci. Důkazní břemeno je v tomto případě na straně Prodejce. Pokud Kupující objeví rozpor po šesti měsících od převzetí věci je na Kupujícím, aby dokázal, že poškození nebylo způsobeno na jeho straně, například vinou nesprávného užívání.
 • Pokud se nejedná o rychle se kazící věci, nebo věci použité, platí ze zákona záruka dvaceti čtyř (24) měsíců. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem. Pokud byla cena předmětu snížena s ohledem na vadu, není možné na tuto vadu uplatnit záruku.
 • Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
 • Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí věci Kupujícím, případně v okamžiku uvedení předmětu do provozu, pokud tak učiní do tří týdnů od převzetí věci.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího písemně na adrese jeho bydliště nebo elektronickou poštou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, pokud nebylo smluvními stranami sjednáno jinak vzhledem k povaze a rozsahu vady.
 • Prodávající potvrdí Kupujícímu příjem reklamace, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím po zakoupení vystaveného předmětu.
 • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Další související práva a povinnosti pro účastníky kupní smlouvy stanoví zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
Informace o prodejci
 
V souladu s pravidly užívání prodejního portálu Simira budou identifikační údaje prodejce zaslány kupujícímu prodejcem v potvrzení objednávky.

Přidej se
k Simiře na

 • Google plus
 • Facebook

Partneři

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.

Zadejte Vaši registrační emailovou adresu.

Storno

Nemusíte si pamatovat všechno!

www.simira.cz nemusíte nosit v hlavě, občas se sami připomeneme e-mailem. Nepropásněte nové soutěže o zajímavé ceny, nejžhavější produktové novinky ani informace o off-line trzích.


Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.

Děkujeme za přihlášení k odběru novinek!

Získejte řadu dalších výhod!


 • Ušetřete čas při nákupu
 • Získejte přehled o stavu vašich objednávek
 • Nenechte si ujít možnost získat slevové kupóny našich prodejců
 • Ovlivněte dění na Simiře svými postřehy a názory
 • Komunikujte přímo s výrobcem a dohodněte detaily své objednávky
 • Nechte si vyrobit své zboží na míru

Chci se registrovatTrvá to jen chviličku :-)