Nejstarší šperky

Nejstarší dochované šperky jsou staré možná až 100 000 let

Nejstarší dochované šperky jsou staré možná až 100 000 let. Aktuálně jsou za nejstarší dochované šperky považované korálky z mušlí nalezené v Izraeli a Alžírsku. U těchto mušliček se vědci ještě přou a zatímco jedni tvrdí,  že dírky jsou příliš pravidelné a příliš přesně ve středu mušle, než aby mohly vzniknout přirozenou cestou, druzí to považují za neprůkazné. Faktem je, že byly nalezeny ve vnitrozemí a mušle jsou příliš malé, než aby sloužili např.k jídlu. Leč nechme to vědcům.

Foto: newscientis.com

Relativně nedávno byl v Rusku nalezen kamenný náramek asi padesát tisíc let starý. To je nyní nejstarší doposud nalezený kamennýšperk. Na náramku je velmi zajímavá jedna věc, neznámý řemeslník totiž do něj vyvrtal otvory způsobem srovnatelným s technologií moderních obráběcích strojů.Otvory byla pravděpodobně protažena šňůrka s navlečenými korálky. Vzhledem k pracnému provedení patřil nejspíše šperk vysoce postavené ženě. (zdroj:novinky.cz)

Foto: lovecpokladu.cz

Účel prvních šperků nebyl jenom čistě estetický, mnohdy plnily i funkci ryze praktickou – např. jako spona na oděv. V neposlednířadě měly však první šperky funkci náboženskou – sloužili jako talismany k zahánění zlých duchů, ochraně kmene, měli přinášet štěstí, úrodu nebo například déšť.

A to je právě účelem této rubriky.

Postupně budeme shromažďovat údaje o materiálech, které se využívaly a dodnes využívají k výrobě šperků.  Budeme zkoumat vlastnosti, které jsou jim přisuzovány, léčivé účinky kovů, minerálů, drahých kamenů, ale i dřeva, stromůa bylin. Zkrátka veškerých materiálů, které od Vás na Simiře nalezneme.

Přidej se
k Simiře na

  • Google plus
  • Facebook

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.