SIMIRádce

korfida

Profil

 

Nabízím převážně bižuterii a výrobky z korálků.

 

Materiál použitý u prodávaného zboží je pouze z obecných kovů s barevnou a povrchovou úpravou, např.: stříbrná, zlatá, měděná, platinová, apod.

Nejedná se tedy o zboží z kovů jako je stříbro, zlato, apod.

Varování: Nabízené zboží je nevhodné pro děti do 3 let z důvodu možnosti vdechnutí nebo spolknutí malých částí.

Upozornění: Barvy se mohou mírně lišit v závislosti na nastavení monitoru Vašeho počítače.

Zdarma Vám upravím délku (zkrátím nebo prodloužím) u náramku, náušnic nebo náhrdelníku - stačí připsat do objednávky.

Ke každým náušnicím dávám automaticky plastové zarážky. 

Pokud se Vám mé výrobky líbí a rádi by jste chtěli pozměnit barvu, rozměry, ..) nebo dodělat náušnice, náramek, náhrdelník do kompletu, napište mi vnitřní poštou, určitě se domluvíme.

V případě zájmu o výrobek, který je již vyprodaný mě neváhejte kontaktovat, ráda Vám jej vyrobím, případně i v jiné barvě nebo jinak upravený.

Zboží zasílám pečlivě zabalené v bublinkové obálce, v zipovém sáčku následující den po obdržení platby na účet, nejpozději do tří pracovních dnů - doporučeně. Výjimečně na dobírku.

Možný osobní odběr v Okrouhlici, v Havlíčkově Brodě, ve Světlé nad Sázavou a v Kácově (ušetříte na poštovném). Poštovné Vám bude odečteno po přijetí objednávky.

Jsem řádně zaregistrovaná na živnostenském úřadě.

IČO: 01961411

Nejsem plátce DPH.

Fakturu k zakoupenému zboží zasílám tištěnou spolu se zbožím na vyžádání.

Zboží prodávám také jinde, je proto možné, že ne všechno zboží je skladem. Děkuji za pochopení.

 Přeji všem krásné a pohodové dny.

 Dana

 

Obchodní podmínky

 

I.Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží u prodejce KORFIDA (IČO 01961411) prostřednictvím internetového obchodu www.simira.cz/korfida. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího provozovatele profilu KORFIDA a kupujícího.

   

II.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

 • Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 • Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 • Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci VI.

 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec VI.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 • Ke každé objednávce kupující obdrží při převzetí zboží účetní doklad (fakturu), který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Vystavenou fakturu v elektronické podobě si může též kupující sám vytisknout.

   

III.Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

   

IV.Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci VI.

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

   

V.Dodací podmínky

 • Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v české měně na bankovní účet prodávajícího (účet veden u Fio banky). Prodávající odešle zboží kupujícímu po obdržení platby.

 • Objednané zboží je kupujícím doručováno Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako balík na poštu, po vzájemné domluvě jako balík do ruky. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

 • Zboží lze po předchozí vzájemné domluvě e-mailem vyzvednout osobně na domluveném místě, v takovém případě zákazník při objednávání v košíku do poznámky uvede osobní odběr.

   

VI.Zboží na zakázku

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

 • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

 • Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

 • V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude zbylá část zálohy vrácena.

 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

 • U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod, či platbu v hotovosti (při osobním předání).

 • Zboží prodávající nezasílá na dobírku.

 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.  Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty nebo dle vzájemné dohody předáno osobně na domluveném místě, v takovém případě zákazník při objednávání uvede osobní odběr.

 • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci VII.

   

VII.Reklamační řád

 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.

 • Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

  

Záruční doba

 • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

 • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

 • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, nedodržením pokynů k užívání, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

   

Způsob reklamace

 • Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

 • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz. předchozí bod.

 • Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.

 • V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

 • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

 • Zboží posílané za účelem reklamace prodávající nepřijímá na dobírku.

   

Provedení reklamace

 • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

 • způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo e-mailem).

 • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

   

VIII.Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má ze zákona dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy a zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je kupující povinen před odesláním zboží zpět o tomto informovat prodávajícího.

 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, schopné dalšího prodeje, poslané zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání).

 • Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

 • Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.

 • Prodávající do 14 dnů od odstoupení vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem pohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec VI.

 

 IX.Upozornění

 • Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů.  Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost zboží není relevantní a důvodem pro podání reklamace.

   

X.Ochrana osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.

   

XI.Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

    

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. března 2015.

 V Babicích dne 26. března 2015

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

 

Počítadlo vloženo: 30. 6. 2020

TOPlist

Přidej se
k Simiře na

 • Google plus
 • Facebook

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.

Zadejte Vaši registrační emailovou adresu.

Storno

Nemusíte si pamatovat všechno!

www.simira.cz nemusíte nosit v hlavě, občas se sami připomeneme e-mailem. Nepropásněte nové soutěže o zajímavé ceny, nejžhavější produktové novinky ani informace o off-line trzích.


Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.

Děkujeme za přihlášení k odběru novinek!

Získejte řadu dalších výhod!


 • Ušetřete čas při nákupu
 • Získejte přehled o stavu vašich objednávek
 • Nenechte si ujít možnost získat slevové kupóny našich prodejců
 • Ovlivněte dění na Simiře svými postřehy a názory
 • Komunikujte přímo s výrobcem a dohodněte detaily své objednávky
 • Nechte si vyrobit své zboží na míru

Chci se registrovatTrvá to jen chviličku :-)