POZOR. Důležité. Bude potřeba vaši spolupráci.

Co je GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

  • 4. 5. 2018 napsal admin zdenka
  • návody
  • 589x
  • 0  (+0 / -0)

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Co bude pořeba udělat.

Každému regisrtovanému užívateli prijde informativní email. Prosím sledujte svoji poštu a pokud možno, také spam a hromadnou poštu, kam některé zprávy automaticky padají.

Plné znění dopisu zveřejňuji níže.

Vážená paní/vážený pane,

Tuto zprávu Vám zasíláme jako registrovanému uživateli portálu simira.cz. Nařízení Evropské Unie o obecné ochraně dat (GDPR), které vstoupí v platnost 25. května 2018, po nás, mimo jiné, požaduje, abychom Vás požádali o souhlas s ukládáním a zpracováním Vašich údajů.

Jaké údaje o Vás ukládáme ?
===========================

a) identifikační údaje
----------------------
Ukládáme údaje, pomocí kterých Vás dokážeme identifikovat:

- jméno a příjmení
- adresu elektronické pošty
- poštovní adresu
- rok narozeni

b) údaje o obchodech
--------------------
Dále ukládáme údaje o obchodech, které byly uzavřeny Vaším jménem prostřednictvím portálu www.simira.cz, ať už jste byla/byl nakupující nebo prodávající.

- zboží, které bylo předmětem obchodu
- identifikaci obchodního partnera
- cenu, za kterou bylo zboží nakoupeno nebo prodáno

c) provozní údaje
-----------------
Kromě toho ukládáme po velmi omezenou dobu (max. 1 týden) provozní údaje o tom, z jaké adresy jste se na stránky www.simira.cz připojila/připojil, jaký prohlížeč jste pro připojení použila/použil, jaké stránky z portálu jste navštívila/navštívil a údaje o případných provozních chybách, které se v průběhu Vaší návštěvy na portále www.simira.cz vyskytly.

K čemu tyto údaje potřebujeme ?
===============================

Identifikační údaje potřebujeme zejména k tomu, abychom dokázali to, k čemu portál www.simira.cz slouží - spojit prodejce a nakupující.

Údaje o obchodech potřebujeme, abychom mohli správně stanovit naši provizi a také proto, abychom byli schopni vést účetnictví a splnit i další požadavky, které na provoz portálu kladou zákony.

Provozní údaje nám slouží zejména k tomu, abychom odhalili případné poruchy portálu a mohli na ně reagovat. Také na základě těchto údajů plánujeme další rozvoj portálu www.simira.cz

Jak jsou Vaše údaje chráněny ?
==============================

Vaše údaje jsou uloženy na soukromém serveru, který se snažíme chránit před neoprávněným přístupem k Vašim údajům podle zavedených postupů. Operační systém serveru i další používané komponenty pravidelně aktualizujeme, sledujeme bezpečností hrozby a používáme provozní postupy, pomocí kterých dokážeme Vaše údaje ochránit.

Vaše údaje předáme pouze obchodnímu partnerovi, se kterým chcete uzavřít obchod. Vaše údaje nepředáme žádné třetí straně, pokud k tomu nebudeme donuceni soudem nebo jinými oprávněnými institucemi. V žádném případě Vaše údaje neprodáme ani je nebudeme využívat pro jiné účely než pro zprostředkování obchodů na portále www.simira.cz

Jak dlouhou dobu údaje ukládáme ?
===========================

Údaje ukládáme po dobu, kterou po nás vyžadují zákony - zejména zákon o účetnictví. Identifikační údaje a údaje o obchodech ukládáme po dobu 10-ti let od posledního obchodu. Pokud neevidujeme žádný obchod spojený s Vaším uživatelským účtem, ukládáme Vaše údaje po dobu 5-ti let od posledního přihlášení k portálu www.simira.cz


 Pověřená osoba     Zdenka Vašková jednatelka

 

Velice si vážíme vaší účasti na Simiře, plníme legislativní nařízení, která mají chránit vaše údaje.

 

 

 

Simira tým.

 

Přidej se
k Simiře na

  • Google plus
  • Facebook

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.